Warunki korzystania z aplikacji City Guides.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest używamy jednego z poniższych sformułowań, interpretuj je w następujący sposób:

City Guides – marka, pod którą działa system informatyczny (platforma) i aplikacja, która umożliwia Turystom używanie za pomocą ich urządzeń mobilnych Tras przygotowanych przez Przewodników.
Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna na platformach App Store i Google Play pozwalająca Turystom korzystać z Usług City Guides na swoich urządzeniach mobilnych.
Usługodawca – właściciel marki City Guides, TRISMA BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby: 80-814 Gdańsk, ulica Chrobrego 96E/34), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961748, REGON 367032091, NIP 5833242178, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Usługa – umożliwianie Turystom korzystanie z Tras stworzonych przez Przewodników i wykorzystania ich na urządzeniach mobilnych, po uprzedniej rejestracji.
Przewodnik – autor Trasy udostępnianej Turystom za pośrednictwem aplikacji City Guides.
Trasa – opis wybranego miejsca lub miejsc wraz z odpowiednimi nagraniami audio, zdjęciami i transkrypcją przygotowany przez Przewodnika i umieszczony w Aplikacji.
Reklama – baner, nagranie, powiadomienie push. Reklamy pojawią się podczas korzystania z Aplikacji, na co użytkownik wyraża zgodę rejestrując profil w Aplikacji.
Kody promo – kody na zniżki oferowane przez przedsiębiorców w ramach danego regionu, przez który prowadzi Trasa.
Turysta – Ty -osoba, która korzysta w aplikacji City Guides z Trasy przygotowanej przez Przewodnika.
Operator platform mobilnych – w zależności od systemu operacyjnego wykorzystywanego w urządzeniu mobilnym Turysty: Apple Inc. lub Google LLC.
1. Konto potrzebne jest do większości działań w Aplikacji, w tym do korzystania z Trasy i kodów Promo. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta, Turysta musi stale zapewniać aktualne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wykonywane w jego obrębie czynności , w tym za wszelkie szkody (wobec City Guides lub innych osób).
2. Turysta musi chronić swoje hasło. Turysta nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby.
3. Turyście nie wolno udostępniać danych do logowania na konto innym osobom. a City Guides nie będzie włączać się w spory pomiędzy Turystami.
4. W przypadku utracenia przez Turystę dostępu do konta lub wykrycia naruszenia bezpieczeństwa konta, należy niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, który po wnikliwej weryfikacji danych, przywróci rzeczony dostęp.
5. Konto można zamknąć w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się o efektach tej czynności, zapoznaj się z Polityką prywatności, która stanowi integralną część tego regulaminu i jest dostępna na stronie cityguides.app
1. Turysta nie może korzystać z Usług ani tworzyć konta do celów niezgodnych z prawem.
2. Zachowanie Turysty w Aplikacji musi być zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość obowiązujących go przepisów.
3. Jeśli udostępniona Trasa narusza postanowienia prawa, w tym prawa autorskiego lub prawa do znaków towarowych należy o tym niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

1. Korzystając z Usług, Turysta może zostać narażony na treści, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe. City Guides nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały udostępnione przez Przewodników w obrębie Aplikacji.

2. Używając Aplikacji, Turysta ma świadomość, iż zawiera ona reklamy.

3. Turysta korzystając z umieszczonych w Aplikacji Kodów Promo, zobowiązuje się do okazania tego kodu pracownikowi firmy, która zdecydowała się na zaoferowanie odpowiedniej zniżki, celem powiązania otrzymania zniżki z aplikacją City Guides.

4. Turysta jest świadomy, iż włączenie lokalizacji jest wymagane do prawidłowego i pełnego działania Aplikacji.

1. Jeśli wyrazisz zgodę z poziomu Aplikacji, Aplikacja będzie używać i przechowywać dane dotyczące lokalizacji urządzeń. Gromadzimy te dane wyłącznie w celach:
a) Poprawy jakości i wygody korzystania z Aplikacji;
b) Aby oferować ekskluzywne oferty na podstawie Twojej lokalizacji i / lub historii lokalizacji w ramach wykorzystania Reklam i Kodów Promo;
c) Aby zrozumieć użycie Aplikacji na podstawie lokalizacji
1. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w platformach i Usługach City Guides, są i pozostaną wyłączną własnością City Guides i jej licencjodawców. Serwis, Aplikacja i Trasy są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi. Turysta nie ma prawa do wykorzystywania nazwy City Guides ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych wyróżniających cech marki City Guides.
2. Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z platformy City Guides, Turysta nie może wykonywać żadnych poniższych czynności:
• uzyskać dostępu, manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy (w tym magazynów treści), systemów komputerowych City Guides lub systemów przekazu technicznego dostawców usług City Guides;
• wyłączyć, zakłócać lub próbować obchodzić którejkolwiek z funkcji platform związanych z bezpieczeństwem, sondować, skanować lub testować zabezpieczeń dowolnego z naszych systemów;
• kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na platformie lub w Usługach City Guides;
• uzyskać dostępu, przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać naszą platformę w żaden inny sposób (zautomatyzowany lub inny) niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub API (i tylko zgodnie z tymi warunkami API); scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków w celu uzyskiwania dostępu do Usług;
• w jakikolwiek sposób korzystać z Usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie pojawiających się jako City Guides), ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci lub zakłócać go (lub podejmować takie próby), w tym w szczególności, wysyłać wirusów, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub zalewać pocztą platformy lub usług, lub w inny sposób zakłócać lub obciążać Usługi
1. Wiążąca umowa:
Turysta potwierdza, że poprzez rejestrację, uzyskanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług akceptuje niniejszy regulamin. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, nie powinien rejestrować się, uzyskiwać dostępu ani w inny sposób korzystać z Usług.
2. Wyłączenie odpowiedzialności:
W przypadku gdy:
• Serwis i aplikacja City Guides zostanie wyłączona z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie;
• jeden z Przewodników złoży fałszywe oświadczenia;
• problemów z bezpieczeństwem niezależnych od City Guides
Turysta akceptuje fakt, że nie będzie miał możliwości odwołania się z reklamacją do Usługodawcy w żadnym z powyższych przypadków.
3. Ograniczenie odpowiedzialności:
Korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem, na przykład jeśli Turysta zakupi trasę i w czasie jej eksploracji poniesie kontuzję. Turysta w pełni akceptuje to ryzyko i zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia odszkodowań, nawet jeśli poniesie stratę lub szkodę w wyniku korzystania z platformy i Usług City Guides.
4. Zwolnienie z odpowiedzialności:
Jeśli zachowanie Turysty doprowadzi do problemów prawnych dla City Guides, Usługodawca może podjąć przeciwko niemu kroki prawne.
1. Dostęp do Aplikacji i korzystanie z Usług oferowanych w Aplikacji przez City Guides podlega naszej Polityce Prywatności. Uzyskując dostęp do Aplikacji Mobilnej i kontynuując korzystanie z oferowanych Usług, uznaje się, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności, w szczególności uznaje się, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki Prywatności, musisz natychmiast przerwać dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Usług.
Turysta może zgłaszać reklamacje dotyczące Usługi City Guides za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: na adres e-mail: kontakt@cityguides.app
• pisemnie: na adres: ulica Chrobrego 96E/34, 80-814 Gdańsk.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpływu.
Reklamacja powinna zawierać:
• imię i nazwisko  i  adres e-mail przypisany do konta w City Guides;
• opis stanu faktycznego, żądania i uzasadnienie reklamacji